The Road Story Viet Nam


Tháng 9/2014, Georgy Tarasov cùng với anh trai của mình thực hiện một chuyến du lịch Việt Nam, 45 ngày khám phá tuyệt vời. "In Septemper 2014 my brother and me travelled Viet Nam, 45 days amazing advantudes".